Miksi U-H Rakennus?

Meiltä saat jatkuvaa huolenpitoa kiinteistösi turvaksi

U-H Rakennuksen toimintaperiaatteisiin kuuluu tarjota asiakkaalle kokonaistoimituksia ja – palveluita, jotta asiakkaan olisi helppo keskittyä omaan liiketoimintaansa. Huoltopalvelut tukee tätä ajatusta U-H Rakennuksesta kokonaispalvelun tuottajana.

U-H Rakennus ottaa huoltosopimuksella vastuun kiinteistöstä kokonaisuudessaan sovitussa laajuudessa. Sama huoltopalvelun tuottaja voi suorittaa samalla pienet ja isommatkin kiinteistössä tarvittavat remontit. Samalla remontit tulee tehtyä kustannustehokkaasti kiinteistön koko elinkaarta ajatellen, koska sama taho hoitaa sekä remontoinnin, että huoltotehtävät.

Oma huoltomiehemme huoltaa ja tekee pääosan pienkorjauksista nopeasti kutsun saatuaan. Tarvittaessa huoltomiehemme kutsuu paikalle myös esim. sähkömiehet tai putkimiehet arvioituaan tilanteen.

Huoltopalveluiden tuottajana U-H Rakennuksella on myös kaikki tieto toteuttamistamme remonteista arkistoituna, sekä tarvittava rakennustekninen osaaminen käytössänne. Huoltopalvelusopimuksessamme maksat vain tarvitsemistasi palveluista. Palvelusopimuksessamme ei ole kiinteitä maksuja.