Rakentamisilmoitukset

Rakentamisilmoitukset astuivat voimaan 1.7.2014. Rakennustyömaan päätoteuttajana U-H Rakennus Oy on velvollinen ilmoittamaan verottajalle tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä.Tämän vuoksi olemme ottaneet kulunvalvonnan käyttöön työmaillamme.

VALTTI-kortit työmaille

Ylivoimaisesti helpoin ja sujuvin tapa työaikaleimauksissa on käyttää VALTTI- älykorttia. Kortti sisältää tarvittavat ja oikeelliset tiedot sekä työnantajasta että työntekijästä. Kortti on henkilökohtainen ja se tilataan Suomen Tilaajavastuu Oy:n veronumero.fi-palvelusta www.veronumero.fi. Korttien toimitusaika on noin 14 työpäivää.

Mikäli työntekijällä ei ole VALTTI-korttia, työntekijälle luodaan työmaalla henkilökohtainen leimaustunniste. Työntekijän on tuolloin varauduttava antamaan tarvittavat tiedot työnantajasta sekä omat henkilötietonsa.

Leimauslaitteet ja leimaukset

Leimaus tehdään työmaalle tultaessa. Käytämme lukijalaitteina työmaasta riippuen tablettia tai matkapuhelinta. Jos lukijalaitteen sijainti työmaalla on epäselvä, kysykää U-H Rakennuksen työmaan vastuuhenkilöltä.

Lisätietoja sähköpostitse tyomaailmoitukset@uhrakennus.fi tai puhelimitse
p. 020 741 5560/toimisto