Tee ilmoitus

_

Ilmoituskanavan kautta väärinkäytöksistä voivat ilmoittaa esim. alihankkijat, aikaisemmat työntekijät, työnhakijat tai kuka tahansa työ- tai yhteistyösuhteessa yritykseen oleva. Ilmoitus on mahdollista tehdä täysin anonyymisti.

Siirry ilmoituskaavakkeseen tästä>>