REFERENSSIT
_

As Oy Maariankatu 14

As Oy Maariankatu 14 on vuonna 1911 valmistunut kivitalo Helsingin Kruunuhaassa. Kohteessa toteutettiin mittava sisäpihakannen ja sen alla olevan kellaritilan korjausurakka. Hankkeen tavoitteena oli saada pihakansi kokonaan uusittua, asentaa siihen lämmitys ja ottaa maapohjainen kellari hyötykäyttöön.

Työt aloitettiin koko sisäpihan kattavan sääsuojan pystytyksellä, kellaritilassa olevien lämmitys-, vesi- ja viemäriputkien sekä sähkö- että datakaapelointien purkamisella ja uudelleenreitityksillä. Pihakansi purettiin robottipiikkauskoneella ja kellarin maapohjaa poistettiin noin metrin verran, jotta tilan korkeutta saatiin lisättyä. Vanha pihakansi oli rakennettu vanhojen ratakiskojen päälle ja ne polttoleikattiin sopivan kokoisiksi paloiksi poiskuljetusta varten.

Purkutöiden jälkeen kellariin asennettiin uudet salaojaputkistot, joiden korkeusasema oli hyvin tarkka, jottei pohjaveden pintaa muuteta. Tämä kaupunginosa, kuten osittain muukin kantakaupunki, on nimittäin rakennettu puupaalutusten varaan ja on ensisijaisen tärkeää, että puuosat pysyvät veden peitossa lahoamisen estämiseksi.

Tämän jälkeen uudelle pihakannelle tehtiin teräspaalutukset, jotka ulottuivat aina alapuoliseen kallioon saakka. Kantavat rakenteet sekä kellarin uusi lattiarakenne tehtiin paikallavaluna. Pihakannen päällimmäiseen betonilaattaan asennettiin nestekiertoinen lämmitysjärjestelmä ja sen päälle noppakiveys. Kellaritilaan rakennettiin portaikko rautakaiteineen ja sinne uusittiin sähköistykset. Myös pihanpuoleiset ulko-ovet uusittiin mittatilaustyönä puusepällä.

Kokonaisuudessaan työt kestivät noin kahdeksan kuukautta ja työ valmistui annetussa aikataulussa.