REFERENSSIT
_

As Oy Pursimiehenkatu 21

As Oy Pursimiehenkatu 21 sattuneessa ullakkotilojen tulipalossa ja sitä seuranneissa sammutustöissä aiheutuivat mittavat vahingot kiinteistön rakenteille, porraskäytäville ja ylimpien kerrosten asunnoille.

Käytännössä talon vesikatto, puurakenteet, verkkovarastot ja alapuoliset asunnot purettiin täysin. Purku-urakan suoritti toinen urakoitsija, joka myös huolehti katon sääsuojauksesta. U-H Rakennus Oy valittiin suorittamaan kohteen korjausrakentaminen.

Rakennusurakan alkaessa kahden ylimmän kerroksen kuivaustyöt olivat olleet käynnissä jo lähes puoli vuotta. Ensimmäisenä työnä talon vesikatto kantavine rakenteineen ja palopermanto uusittiin kokonaan. Tämän jälkeen päästiin korjaamaan porraskäytäviä ja rakentamaan ylimmän kerroksen asunnot kokonaan uudestaan niin asuin-, keittiö- kuin märkätilojen osalta. Toiseksi ylimmässä kerroksessa muutamat vahinkoja kärsineet asunnot saatiin korjattua nopeasti, vahinkojen ollessa rajallisia. Tässä yhteydessä myös asuntojen LVIS-työt uusittiin U-H Talotekniikka Oy:n ja Sähkö Sinisalo Oy:n toimesta.

Kaiken kaikkiaan koko yläkerran asukkaat joutuivat olemaan poissa kodeistaan lähes vuoden, mutta varsinainen korjausurakka saatiin toteutettua sille asetetussa kireässä aikataulussa.