REFERENSSIT
_

Svenska Skolcentrum

Kauniaisissa sijaitsevaan kouluun tehtiin vuonna 2023 iso julkisivu- ja vesikattoremontti, jossa kunnostettiin ja uusittiin useasta rakennuksesta koostuvan kokonaisuuden julkisivut, vesikatot, ikkunat ja osittain pihan asfaltointi.

Työt aloitettiin mittavilla purkutöillä, jossa kohteen julkisivut ja osa huopakatoista purettiin eristyksineen. Purkutöiden jälkeen julkisivuista n. 1600 m² eristettiin ja muurattiin ja n. 600 m² rapattiin uudestaan. Kaikkiaan seinäpinta-alaa oli yli 2200 m². Myös huopakatot saneerattiin laajasti. Lisäksi erään sisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin kokonaan uusi tuulikaappi ja kahteen suuntaan menevät betoniportaat. Myös pääsisäänkäynnin katoksen alakatto uusittiin ja lisättiin valaistus. Yhden rakennuksen yli 600 m² kokoinen peltikatto huoltomaalattiin ja tehtiin korjaustöitä rapistuneeseen pihan asfaltointiin. Kaikki julkisivutyöt ja vesikattosaneeraukset tehtiin sääsuojien alla.

Eräs haastava seikka hankkeessa oli se, että koulu oli koko projektin ajan, pois lukien loma-ajan, käytössä ja tämä asetti tiettyjä rajoituksia eri työvaiheiden osalta esimerkiksi koeviikkojen aikana.

Kaikkiaan projektin parissa työskenteli parhaimmillaan noin 35 henkeä. Työ tehtiin kolmessa vaiheessa ja kokonaistyöaika oli noin kahdeksan kuukautta.