REFERENSSIT
_

Svenska Skolcentrum

Kauniaisissa sijaitsevaan kouluun tehtiin vuonna 2023 iso julkisivuremontti, jossa kunnostettiin ja uusittiin useasta rakennuksesta koostuvan kokonaisuuden pinnat, vesikatot, ikkunat ja osittain pihan asfaltointi.

Työt aloitettiin mittavilla purkutöillä, jossa kohteen julkisivujen pinnat ja vesikatot purettiin eristyksineen. Purkutöiden jälkeen kaikki pinnat eristettiin, muurattiin ja rapattiin uudestaan. Kaikkiaan seinäpinta-alaa oli yli 1600 m². Kaikki ikkunapellitykset ja ikkunoiden karmitukset korjattiin. Lisäksi erään sisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin kokonaan uusi tuulikaappi. Hankkeen loppuvaiheessa kaikki pinnat maalattiin ja tehtiin korjaustöitä rapistuneeseen pihan asfaltointiin. Kaikki julkisivutyöt tehtiin sääsuojien alla.

Eräs haastava seikka hankkeessa oli se, että koulu oli koko projektin ajan, pois lukien loma-ajan, käytössä ja tämä asetti tiettyjä rajoituksia eri työvaiheiden osalta esimerkiksi koeviikkojen aikana.

Kaikkiaan projektin parissa työskenteli parhaimmillaan noin 35 henkeä. Työ tehtiin kolmessa vaiheessa ja kokonaistyöaika oli noin kuusi kuukautta.