TIETOSUOJA
_

TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJOILLE

Päivitetty: 31.12.2018

Rekisterinpitäjä:
U-H Rakennus Oy
0932640-2
Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki
Puh: +358 20 741 5560

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää osoitteesta tietosuoja(at)uhrakennus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on U-H Rakennus Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden 
työnhakijoiden sekä opinnäytetyö- ja harjoittelupaikanhakijoiden työhakemusten vastaanottaminen, käsitteleminen ja säilyttäminen mahdollisesti syntyvää työ-, harjoittelu- tai opinnäytetyösopimusta varten.

Hakijana rekisteröity antaa itse henkilötietonsa ja muut työhakemustiedot lähettämällään
sähköpostilla.

Rekisteröidyltä saamiamme tietoja työhakemuksella ovat:
– perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli)
– työtehtävää ja työnhakua koskevat tiedot
– koulutus- ja osaamistiedot
– mahdollisesti muita haettavan tehtävän kannalta oleellisia tietoja (esim. ajokorttitiedot)
– mahdollinen vapaamuotoinen työhakemus, ansioluettelo ja liitetiedostot
– suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot

Lisäksi voimme täydentää rekisteröityä koskevia tietoja työhaastattelun yhteydessä ja
rekisteröidyn työhakemuksella antamilta suosittelijoilta. Työhakemustietoja ei käytetä
automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Säilytys ja suojaus

Säilytämme hakemustietoja aina luottamuksellisesti ja niihin on pääsy vain niillä

henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja rekrytointiprosessin hoitamiseksi. Hakemustietojen
käsittely perustuu käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin.

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansien osapuolien käyttöön. Rekrytoitaessa ja henkilön tehtävään soveltuvuutta arvioitaessa voimme kuitenkin luovuttaa hakemustietoja sopimussuhteisille kolmansille osapuolille. Hakemustietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti
tapahtuvalta tietojen käsittelyltä. Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysajan määrittämiskriteerit

Hakemustietoja säilytämme rekrytointiprosessin vaatiman ajan, jotta voimme täyttää

tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Poistamme avoimet hakemukset kuuden
kuukauden jälkeen hakemuksen jättämisestä.

Henkilötietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä
tietosuoja(at)uhrakennus.fi